Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Kontakt

Sídlo agentúry:
Radlinského 4, 917 01 Trnava
Obchodná činnosť: 0905 424 972
Administratívna činnosť: 0903 555 578

e-mail: migrareal-ZVNC-gmail.com

Sídlo spoločnosti:
Matuškova 11, 917 01 Trnava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
OS v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 24413/T
IČO 44969694, IČ DPH SK2022893136,
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. SK2711000000002621825143